NOSACĪJUMI

  • Uzņēmums – SIA „Euroskor Latvijā”
  • Veikals – Visi SIA „Euroskor Latvijā” Euroskor, Clarks, Lloyd veikali (www.euroskor.lv)
  • Karte – Klienta karte (plastikāta)
  • Pieteikuma anketa – Klienta kartes pieteikuma anketa
  • Klients – Euroskor veikala klients, kurš ieguvis Klienta karti

Klienta karti var iegūt, aizpildot pieteikuma anketu – veicot pirkumu vai piedaloties mārketinga aktivitātēs.
Kartes cena ir EUR 3.00. Karte ir personīga un personalizēta.

Klienta karte dod 10% atlaidi no preces pilnās cenas. Atlaides nesummējas.
Uzņēmuma rīkotajās mārketinga aktivitātēs atlaides procents var būt lielāks vai arī atlaides var summēties, klients par to tiek informēts www.euroskor.lv, kā arī veikalā.
Uzņēmums patur tiesības grozīt Klienta kartes garantēto atlaidi un citus noteikumus, par to paziņojot uzņēmuma mājas lapā, kā arī Euroskor veikalos ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

Klienta karte sāk darboties ar to brīdi, kad klients aizpilda pieteikuma anketu. Kartes beigu derīguma termiņš nav noteikts uz kartes, par izmaiņām klients tiek informēts www.euroskor.lv

Klienta kartes garantētā 10% atlaide precei par pilnu cenu, kā arī citas mārketinga aktivitātes, kas saistītas ar Klienta karti, stājas spēkā ar 2011. gada 21.aprīli visos Uzņēmuma Veikalos Latvijas Republikas teritorijā, kas ir minēti www.euroskor.lv

Aizpildot pieteikuma anketu, klients piekrīt, ka:

  • viņa personas dati tiks apkopoti, uzglabāti un izmantoti atbilstoši Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām;
  • viņa dati tiks izmantoti mārketinga mērķiem, kā arī piekrīt saņemt informāciju par uzņēmuma aktualitātēm, rīkotajām mārketinga aktivitātēm. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī, nosūtot e-pastu uz adresi eveikals@euroskor.com, atteikties no šīs informācijas saņemšanas.

Euroskor garantē neizplatīt Klienta personas datus trešajām pusēm, kuras nav tieši saistītas ar Euroskor.

Kartes nozaudēšanas gadījumā, Klients nekavējoties par to ziņo pa e-pastu eveikals@euroskor.com. Jaunu Klienta karti Klients iegūst sev tuvākajā Euroskor veikalā, par noteikto klienta kartes samaksu.